Hotline: 0917.665.665
XE BEN – SINO TRUK
Mạnh mẽ và bền bỉ, tối ưu sức chuyên chở.
XE ĐẦU KÉO - SINOTRUK
Khả năng vận hành với tần suất cao, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn.
XE TRỘN – SINOTRUK
Đáp ứng tối đa mọi yêu cầu chuyên chở bê tông bởi khả năng vận hành bền bỉ.

Model