Hotline: 0917.665.665

Sự kiện 6

Ký hợp đồng với nhà máy CIMC Thanh Đảo. Chính thức phân phối các sản phẩm của nhà máy CIMC Thanh Đảo tại Việt Nam