Tập thể nhân viên, ban lãnh đạo Trường Thịnh Group thường xuyên tham gia các buổi giao hữu bóng đá với các Công ty trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao ý thức, rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết gắn bó, không khí lành mạnh giữa các thành viên trong công ty; đồng thời tạo mối quan hệ giao lưu giữa với các Công ty với nhau.
     Dưới đây là một số hình ảnh qua các buổi giao hữu bóng đá gần đây mà Tập thể CBNV Trường Thịnh đã tham gia: