Hotline: 0917.665.665

Biều đồ tăng trưởng

Kể từ khi thành lập vào năm 2010 đến nay, doanh thu tổng công ty Trường Thịnh tăng trưởng rõ rệt qua các năm. Đặc biệt doanh thu năm 2015 đạt 1,788 tỷ đồng tăng gấp hơn 8 lần so với năm 2013.

Từ năm 2017 đến năm 2019 Trường Thịnh đã nỗ lực vượt qua những thử thách và khó khăn chung của thị trường ngành hàng xe tải nặng duy trì mức doanh thu ổn định trung bình khoảng 600 tỷ đồng/năm.

Trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020 – 2025 Trường Thịnh kỳ vọng kết quả kinh doanh một lần nữa bứt phá ngoạn mục ở những dấu mốc tăng trưởng đến con số nghìn tỷ đồng.

Biểu đồ tăng trưởng: đơn vị tỷ đồng